Artiklid

Märkmeid sisekontrolli konverentsilt

Seekordne Sisekontrolli konverents, mis toimus 4. mail, sai teoks Siseaudiitorite Ühingu ja Äripäeva koostööna. Osalesin Sisekontrolli konverentsil esmakordselt, seetõttu ei olnud mul eel...

Ülevaade ESAÜ 16. tegevusaastast, 3. osa

Jätkame ESAÜ 2016. tegevusaastal tehtu kajastusega. 1. osa avaldasime 13.04 ja selles rääkisime peaasjalikult koostööst ja ESAÜ koostööpartneritest. 2. osa avaldasime 24.04 ja teemaks o...

Viis klassikalist müüti siseauditist

Pakume teile lugemiseks IIA presidendi ja tegevjuhi Richard Chambersi artiklit siseauditi ja siseaudiitoritega seotud müütidest ja valerusaamadest. Chambersi teemakäsitlus on igati asjako...

Kolleegil Külas: Archimedes SA

Siseaudiitorite Ühingu väga menuka ürituste sarja raames "Kolleegile külla" seekordne külaskäik toimus Tartus 21.04. ESAÜ liikmeid võõrustas Sihtasutus Archimedes. Juhatuse liige Eve Sild...

Ülevaade ESAÜ 16 tegevusaastast, 2. osa

Jätkame 2. osaga ESAÜ 2016. tegevusaastal tehtust. 1. osa avaldasime 13.04, selles rääkisime peaasjalikult koostööst ja ESAÜ koostööpartneritest. 2. osas räägime ESAÜ inimestest ehk kõiki...

Ülevaade ESAÜ 16. tegevusaastast. 1. osa

Aasta 2016, meie 16. tegevusaasta, oli ühingu töörühmadele, komisjonidele, juhatusele, tegevjuhile ja kõigile vabatahtlikele aktiivne, sisukas ja tulemuslik aasta. Siseauditorite Ühingu s...

Riskijuhtimine organisatsioonis BLRT näitel

Korraldame oma liikmeskonnale praktilisi infoseminare ja ümarlaudu, luues sellega võimalusi kolleegidega kohtumiseks, interaktiivseteks aruteludeks, küsimuste küsimiseks, uute algatuste j...

Kolleegil külas Tallinna Sadamas

Tallinna Sadama AS võõrustas ESAÜ liikmeid 21. märtsil ühingu väga populaarse ürituste sarja raames "Kolleegile külla". Nagu varasemalt, nii selgi korral - kohad üritusele täitusid loetud...

Põhjamaade siseauditi trendid 2017

Soomes toimus 9 -10. veebruaril Skandinaaviariikide siseauditi juhtide seminar Nordic Light 2017. Eestist osales seminaril ainukese eestlasena Helen Anijalg, EASi siseauditi juht. Seminar...

Kuidas avastada oma firmas tegutsev kahjur?

Avaldame autori nõusolekul Äripäeva artikli, mis ilmus hiljutise pettuste konverentsi kajastuse lisaloona. Artikli autor on Merit Pärnpuu. Eesti püstitas eelmisel aastal äraspidise rekor...

Vabatahtlik töö kui eneseteostuse viis

"Vabatahtlikud muudavad oma väikeste ja suurte heategudega maailma. Veelgi olulisem – sellega  muutub ka inimese enda maailm. Vabatahtlik tegevus pakub positiivset emotsiooni, vaheldust i...

ESAÜ liikmeküsitluse tulemused 2016

Liikmeküsitlus 2016 on selleks korraks tehtud! Saadud hinnangud ja tagasiside on kokku kogutud ning tulemused on läbi analüüsitud. Suur tänu kõigile, kes te aega leidsite, kaasa mõtlesite...

ECIIA on siseaudiitori hääl Euroopas

Euroopa Siseaudiitorite Ühingute Liit - ECIIA - on siseaudiitorite hääl Euroopas. ESAÜ on ECIIA liikmesorganisatsioon alates 06.07.2007, seega varsti pea 10 aastat. ECIIA tegemisi ja välj...

Ardi Jürgens: Pilveteenuste riskid

Eesti Siseaudiitorite Ühingu aastakonverentsi peateema „New Age siseauditi maastikul – uued riskid auditiuniversumis" oli kantud küberkaitse aasta ideoloogiast. Konverentsil tegi ettekand...

Viljar Peep: Isikuandmete kaitse täna ja homme

Eesti Siseaudiitorite Ühingu aastakonverentsi peateema „New Age siseauditi maastikul – uued riskid auditiuniversumis" oli kantud küberkaitse aasta ideoloogiast. Konverentsil tegi ettekand...